Hybridní výuka v Mohylce

Hybridní výuka v Mohylce

Jelikož se základní škola Mohylová nebojí nových výzev a inovativních technologií, neváhala a v několika třídách začala využívat hybridní výuku. Jedná se o pilotní projekt, ve kterém se přes aplikaci Teams připojují k výuce ve třídě ti žáci, kteří jsou doma v karanténě nebo v izolaci.

Ptáte se, jak to vlastně funguje? V Teamsech se vytvoří schůzka, na kterou se žáci doma připojí a ve třídě se zapne kamera, která ze třídy přenáší obraz i zvuk. V aplikaci Teams je možné využít funkce sdílení obrazovky, proto děti, které jsou doma, vidí přesně to, co vidí děti ve škole na tabuli. Díky těmto možnostem připojení se žáci, kteří nemohou být osobně přítomni na výuce ve škole, mohou účastnit vyučování stejně jako jejich spolužáci. Jediné, co jim doma kromě zařízení pro připojení nesmí chybět, jsou samozřejmě veškeré učební materiály, sešity a učebnice. Aby tato hybridní výuka kvalitně fungovala pro všechny zúčastněné, musí děti připojující se z domova dodržovat dvě základní pravidla – mít zapnutou kameru a mít vypnutý mikrofon. Za rušivý prvek tohoto typu vzdělávání by mohlo být považováno, že připojené žáky vidí spolužáci ve třídě přímo před sebou na tabuli. Řešením je obraz na tabuli minimalizovat a předejít tak možnému odvedení pozornosti dětí ve škole od probírané látky. 

Jak je zmíněno výše, vše je zatím ve fázi pilotního projektu, kdy se zapojení pedagogičtí pracovníci snaží sesbírat co nejvíce zkušeností, za provozu se s tímto typem výuky učí a tzv. „vychytávají mouchy“. Rodiče jsou hybridní výukou nadšeni a jsou vděčni, že se pro tento nový typ vzdělávání Mohylka rozhodla. Jsme rádi, že máme prostor a podporu pro neustálé zlepšování a můžeme být žákům zase o kousek blíž.