I krabice od bot může být učební pomůckou

I krabice od bot může být učební pomůckou

Ztratit ostych a mluvit nahlas anglicky k ostatním, to je pro žáky poměrně náročný krok. Aby se žáci naučili ztrácet ostych a mluvili nahlas anglicky, zkoušíme v 5. třídách krátké prezentace. Jde o velmi efektivní pomůcku – malý projekt, nazvaný Take-home Art, něco jako „výtvarka na doma“. Do krabice od bot žák vytvoří svou scénu, vymyslí a vyrobí dvě postavy, jednu kladnou „the goodie“ a druhou zápornou „the baddie“, a pak si žák zahraje na malého dramatika a vymyslí pro své postavy a scénu jednoduchý příběh – zápletku v angličtině. Ve třídě se pak ještě zhostí role loutkoherce a scénku ostatním zahraje.

Tím, že je žák při mluvení manuálně zaměstnaný, a že scénu i postavy sám vytvořil a příběh vymyslel, ztrácí obvykle ostych mluvit. Scény a příběhy letošních páťáků byly moc vydařené a zde vidíte malou ukázku z jedné anglické skupiny.