Implementace KAP II. aktivity připravené a podporující MŠ a ZŠ

Implementace KAP II. aktivity připravené a podporující MŠ a ZŠ

Aktuální pozvánky na nejbližší akce PedF UK – viz snímek 8

  • Ředitelská akademie PedF UK připravila snad už prezenčně – Prezentační dovednosti 
  • ještě v březnu Kyberšikana nabídne: ▪ práce s rodičem (komunikace školy a rodiny na téma bezpečí na sítích) ▪ zkušeností zprostředkovaného učení ke kritickému myšlení ▪ nadměrné a problémové užívání elektronických obrazovek a digitálních médií ▪ 10.3. bude otevřeno přihlašování do Moodle, o link je možné požádat garantku kyberšikany O. Kučerovou na olga.kucerova@pedf.cuni.c

Nabídka DVPP – snímek 11

Program dílen pro učitele ZŠ a jejich žáky v prostředí moderních PH – snímek 22 – je možné si objednat pro třídu i jako polytechnickou jednorázovou aktivitu, (4 hod. modul) na vyzkoušení si zájmu, nebo jako školní akci, 

Program mobilní polytechnické výchovy pro MŠ/ZŠ – snímek 26