Informace – MŠ – platby

Informace – MŠ – platby

Vážení rodiče,

v tomto období, kdy je přerušen provoz mateřské školy, bude upravena výše úplaty za předškolní vzdělávání v poměru, který odpovídá rozsahu přerušení provozu. Za měsíc březen se jedná o vrácení 50 %.

Podrobnosti budou zveřejněny na internetových stránkách příslušné mateřské školy.