Naše městká část je zřizovatelem 10 základních škol a 22 mateřských škol. Zakladní školy navštěvuje necelých 6 000 žáků a v mateřských školách  je 2 300 dětí. Ve školách pracuje 627 pedagogických pracovníků.

Stav ke dni: 27. 11. 2020 – mateřské školy a 1., 2. ročník ZŠ

  • 7 pozitivních dětí
  • 8 pozitivních pedagogů
  • 1 pozitivní nepedagogický pracovník
  • 1 MŠ – uzavřená zcela
  • 4 třídy MŠ v karanténě

Ve všech školách, kromě každodenní dezinfekce, se pravidelné využívají  generátory dezinfekční mlhy. V mateřských školách se navíc k dezinfekci používají i přístroje, které produkují ozon.