Informace před zápisem do MŠ

Informace před zápisem do MŠ

Vážení rodiče,

rádi  bychom připomenuli, že pokud se rozhodnete podat přihlášku na více mateřských škol, tak je nutné každou z nich  navštívit v době zápisu osobně.

V případě, že máte dítě ve věku předškoláka, doplňujeme i citaci ze školského zákona, který upravuje některé povinnosti.

„…Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“

„…Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání…“

Klidný zápis Vám přeje

Mariana Schneiderová, pracovnice odboru školství ÚMČ Praha 13