Intenzivní jazykový kurz pro děti s OMJ na FZŠ Trávníčkova

Intenzivní jazykový kurz pro děti s OMJ na FZŠ Trávníčkova

I v letošním školním roce probíhají na FZŠ Trávníčkova v rámci Výzvy 54 kurzy českého jazyka pro děti s OMJ . 9. prosince byl ukončen první jazykový kurz, kterého se zúčastnilo 8 žáků.   Výuka probíhala každý den čtyři vyučovací hodiny. Cílem tohoto kurzu je vytváření  slovní zásoby, rozvíjení dovednosti porozumět sdělení a jednoduše na ně reagovat v řečové komunikaci v běžných školních a životních situacích. Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle věku, kromě jiných témat se žáci také seznámili se základní poznatky o České republice, Praze a poznávali i Prahu 13. Je hezké vidět, jaké pokroky žáci za tříměsíční intenzivní kurz udělají a kam v komunikaci v českém jazyce pokročí

Helena Bumbálková a Lucie Capková