Jablíčka všude, kam se podíváš

Jablíčka všude, kam se podíváš

V pondělí 27.9.  na ZŠ Klausova ve II. C probíhal projektový den. Všechny činnosti byly zaměřené na jablíčka a podzim.

Během dne se z nás stali kuchaříci a kuchtičky a ve školní kuchyňce jsme si ke svačině uvařili  kompot a přesnídávku. Z čeho byly? No přeci z jablíček. Také jsme si vyrobili jablíčko s červíčkem. V českém jazyce jsme v básničce Jablko vyhledávali rýmy a učili se číst s porozuměním tak, že jsme dokreslovali obrázek podle slovního zadání. Učivo matematiky jsme upevňovali vytvářením jablíčkových příkladů. A celou dobu jsme si povídali o jablíčkách a také o podzimu. Tam jablíčka neodmyslitelně patří. Všichni jsme si to užili.