Jak se učí v přípravné třídě na ZŠ Janského?

Jak se učí v přípravné třídě na ZŠ Janského?

Součástí naší školy jsou 2 přípravné třídy. V nich děti systematicky připravujeme na klidný a bezproblémový vstup do 1. třídy.

Každý týden máme téma, které se prolíná všemi předměty od výtvarné a hudební výchovy, přes zrakovou a sluchovou percepci až po předmět Dítě a jeho svět, což je něco jako později prvouka. Děti se u nás učí převážně hrou, ale také denně pracujeme v pracovních sešitech a trénujeme řeč ve všech oblastech. Vyučování trvá stejně jako v 1. třídě čtyři vyučovací hodiny, které prokládáme klasickou hrou a spoustou výletů a mimoškolních aktivit. Tento rok jsme zvládli Teribear, medobraní, dvě divadla, návštěvu kostela, exkurzi v knihovně, ekocentrum a další.

V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy se zaměřujeme na rozvoj jemné i hrubé motoriky různými způsoby. Trháme, stříháme, lepíme. Obtiskáváme vše možné i nemožné, nulťáčci nacvičují práci s různorodým materiálem a při rozfoukávání barev trénují i dech, který je důležitý v oblasti řeči.

Dále podporujeme u našich nulťáčků rozvoj sportovních aktivit. Před Vánoci jsme úspěšně zakončili kurz plavání a teď je čas na lední brusle. Na jaře nás pak čekají ještě brusle kolečkové a do 1. třídy tak pošleme mimo jiné i velké plavce i bruslaře. 

Veronika Ramsová, vyučující nultého ročníku