Jak vypadá distanční výuka

Jak vypadá distanční výuka

Na 2. stupni realizujeme ve FZŠ prof. Otokara Chlupa výuku v Teams Microsoft Office 365. Jak taková výuka může vypadat? Podívejte se na ukázku z výuky Čj.

Zadání:
Přečtete si 2 ukázky z knihy Ivy Procházkové Uzly a pomeranče. Během každé části se společně ve skupině seznámíte s ukázkou, zamyslete se nad odpověďmi na otázky a své nápady prodiskutujte s ostatními. Teprve potom si zapíšete svoji odpověď. Dnes není důležitý pravopis, ale myšlenky a společná diskuze.

Jak na to?
1) Zvolte si moderátora. Ten vaši debatu povede.
2) Zvolte jednoho, kdo bude sdílet obrazovku.
3) Postupujte společně, úryvky předčítejte nahlas.

Toto bylo zadání skupinové práce z literatury pro třídy  6. A, 6. C a 7. A. Nakonec jsme společně s knihou Uzly a pomeranče strávili tři online hodiny.
V první hodině pracovali žáci sami ve 3 skupinách – kanálech po 7-8 lidech. Práci řídil moderátor, kterého si zvolili, a společně zapisovali své odpovědi do připraveného formuláře. Vyučující a ICT technik, kteří byli na hodině přítomni, přecházeli mezi skupinami a pomáhali řešit případné problémy. Do diskuze žáků nezasahovali.
V dalších dvou online hodinách jsme diskutovali o průběhu skupinové práce, o tom, co se povedlo, co a jak je možné na příště zlepšit.

Zajímavé jsou také odpovědi žáků, které se týkaly hodnocení první hodiny, kdy pracovali ve skupině. Některé odpovědi uvádím.
Otázka: Která část hodiny pro tebe byla nejpřínosnější?
Odpovědi:

 • Když jsem se měl zamyslet nad tím, jaké pohledy na to měl Darek (postava z ukázky) a paní Kočí (postava z ukázky).
 • Když jsme si četli, tak jsme se nepřerušovali a to bylo hezké.
 • Vymýšlení odpovědí na otázky.
 • Je zajímavé vidět spolužačku, jak vede hodinu a rozbor skoro celé sama.
 • Když ostatní říkali svůj názor.
 • Když se četlo, dobře se mi příběh poslouchal.
 • Čtení nahlas, protože už jsem si to dlouho nezkusila.
 • Když se řešilo, kdo bude moderátor. Moc nám nešlo se domluvit.
 • Jak jsme si sdělovali svoje názory a jak jsme spolupracovali.

Otázka: Je něco, co sis během hodiny uvědomil?
Odpovědi:

 • To, že je dobré umět pracovat ve skupinách.
 • Že je hodně těžké řídit skupinku lidí.
 • Měla bych víc číst.
 • Je důležité se zamýšlet nad textem.
 • Uvědomila jsem si, že nemám zase tak špatnou sestru, ne tak náročnou na péči.
 • Že je spousta rodin bez práce a bez peněz.
 • Že se nemusím bát, když chci poradit.
 • Že jsme na začátku nedělali nic přínosného.
 • Že mám o hodně více ráda skupinové práce, než jsem si myslela.
 • Dokážu sdílet své názory.
 • Díky tomu, že jste „moderování“ nechali na nás, jsem si uvědomila, že jsme se se spolužáky dlouho neviděli, trošku se před sebou stydíme a vadí nám mluvit před sebou navzájem. Aspoň já to tak mám.

Otázka: Pokud máš pro učitele vzkaz, napiš ho sem.
Odpovědi:

 • V menších skupinkách se mi pracuje lépe.
 • Byla to docela sranda.
 • Mám moc ráda tyhle hodiny a ty skupiny byly super nápad, je to mnohem lepší, než když jsme byli jako celá třída.
 • Ne každý to má v životě jednoduché. Máme si vážit toho, co máme.
 • Bavilo mě to.
 • Druh této práce mě bavil, chtěl bych ho dělat častěji.
 • Více takových skupinových online hodin ve skupinové práci.
 • Tahle hodina mě hodně bavila. Byla jsem ráda, že jsem mohla komunikovat se spolužáky a že jsme si mohli “povídat”. Byla to celkem sranda a ty příběhy mě bavily.

A slovo učitele na závěr? Opět jsem si uvědomila, že i na online setkáních se dá pracovat velmi přínosně, že dětem mohu s klidným srdcem předat zodpovědnost a výsledek bude kvalitní, protože umí jít samy za cílem. A že literatura a čtení má v našem vzdělávání důležité místo.
Kristýna Krečová, vyučující ČJ v 6. A, 6. C a 7. A