JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP III

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP III

 

V pondělí 13. 9. 2021 proběhlo 1. setkání Řídícího výboru MAP III. Členové byli seznámeni s organizační strukturou projektu (realizační tým, pracovní skupiny, koordinátoři), s financováním projektu, byl zvolen předseda a místopředseda ŘV, jednomyslně byly schváleny dokumenty ŘV (statut ŘV, jednací řád ŘV). Schůzka byla zakončena diskusí s občerstvením.

Petra Řezáčová