Kamarádi pro kamarády

Kamarádi pro kamarády

V Mateřské škole Ovčí hájek 2177 si uvědomujeme důležitost multikulturního vzdělávání, integrace dětí cizinců a zlepšení vztahů s dětmi odlišné národnosti. Proto jsme se začátkem roku zapojili do programu Spolku Zaedno Kamarádi. Jeho součástí je stejnojmenný tištěný časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, který nám při práci s dětmi hodně pomáhá. Koncem září byla v naší školce zahájena jedna z putovních výstav Vícejazyčnost je bohatství – výstava obrázků dětí, které s neziskovou organizací Zaedno spolupracují. Měla velký úspěch, dokonce zde Česká televize natáčela dokument, který je možné vidět pod názvem Sousedé.