Kavárna pro rodiče na FZŠ prof. O.Chlupa

Kavárna pro rodiče na FZŠ prof. O.Chlupa

Fotogalerie – fotografie z akce
Ve středu 6.11.2019 se konala další letošní kavárna pro rodiče ještě jednou na téma Demokratické principy v metodě Hejného. Besedovat s rodiči přišli opět kromě vyučujících z naší školy pí uč. Balharové a Pevné i lektor společnosti H-mat, která zaštiťuje výuku v ČR, a zároveň učitel základní školy Miroslav Kučera, Dr. Slezáková z katedry matematiky PedF UK a prof. Dr. Martin Leobl, Csc. z MFF UK. Rodiče si kromě teorie mohli vyzkoušet i praxi – práci ve dvojicích a skupinách, domlouvání se na řešení, komunikaci s „vrstevníky“ i s učitelem atd. Kavárna je hrazena z prostředků projektu  Výzva 49.

kavárna pro rodie