Kavárna pro rodiče               ve FZŠ prof. O. Chlupa

Kavárna pro rodiče ve FZŠ prof. O. Chlupa

Letos první Kavárma pro rodiče se uskutečnila ve středu 16.10.2019. Na téma Demokratické principy v matematice Hejného přišlo besedovat asi 30 rodičů z 8. ročníku. Kromě paní učitelek z naší školy Gity 
Balharové, Martiny Dědourkové, Hanky Pevné a Lucie Kráčmarové přijali naše pozvání i další hosté 
– lektor společnosti H-mat, která zaštiťuje výuku v ČR, a zároveň učitel základní školy Miroslav Kučera, Dr. Slezáková z katedry matematiky PedF UK, prof. Dr. Martin Leobl, Csc. z MFF UK a v neposlední řadě pan profesor Hejný. 
Další Kavárna na stejné téma jen pro rodiče 6. – 7. ročníku se uskuteční ve středu 6. 11. 2019.
Kavárny pro rodiče jsou financovány z projektu Šablony II.