Klausovka sportovala

Klausovka sportovala

Ve dnech 15. – 17. září 2021 probíhaly v naší škole Sportovní dny. Žáci soutěžili v pěti disciplínách: skok do dálky, skok do výšky, vytrvalostní běh, sprint a hod míčkem. Sportovní dny jsou tradiční oblíbenou akcí. V letošním roce jsme se ale po dlouhé době distanční výuky všichni těšili dvojnásob.

Ve středu 15. září sportovaly nejprve 1. a 2. třídy, poté 3. a 4. třídy v doprovodu jejich třídních učitelek. Při organizaci jednotlivých disciplín ochotně pomáhali vybraní žáci 9. tříd.

Ve čtvrtek 16. září se sportovního klání účastnili vybraní žáci 5. a 6. tříd. Jelikož letošní 6. třídy bohužel nemohly odjet na adaptační kurz kvůli nemoci covid-19, alespoň mohl zbytek třídy, který aktivně nesportoval, pomáhat na stanovištích. 

V pátek 17. září si zasportovali žáci ze 7., 8. a 9. tříd. Na stanovištích opět pomáhaly s organizací děti z 6. tříd. Jelikož bylo v pátek nepříznivé počasí pro skok vysoký a daleký, musel se skok vysoký přesunout do tělocvičny a skok daleký byl nahrazen trojskokem opět v tělocvičně. I tak jsme to všichni zvládli, zasoutěžili si a užili si krásný den plný skvělých sportovních výsledků a legrace.

Děkujeme všem účastníkům, učitelům za realizaci i nesoutěžícím dětem za pomoc a blahopřejeme vítězům.

                                                                                                                                                                                               A. Šplíchalová, žákyně 9. A