Knihobudky

Knihobudky

Mateřská škola Ovčí Hájek 2177 otevřela pro děti a rodiče Knihobudky. Za účasti MČ Praha 13 byly slavnostně otevřeny knihobudky v mateřské škole. Rodiče a děti si mohou brát, půjčovat a dávat knihy zejména s dětskou tématikou. Knihobudky se nacházejí ve vstupních halách do MŠ a jsou přístupné pro všechny příchozí do naší školy. Doufáme, že se knihy budou často měnit a že si každý zde nalezne svůj oblíbený žánr. Zejména máme dobrý pocit, že se knihy nebudou vyhazovat.