Knihovna na Klausovce

Knihovna na Klausovce

Jako jedna z mála má naše škola školní knihovnu. Pro žáky celé školy probíhá celoroční soutěž s názvem Knihovnický sedmiboj. Soutěží celé kolektivy tříd nebo jednotlivci napříč celou školou a plní úkoly různé obtížnosti. V závěru roku budou všichni odměněni za svou snahu. Knihy si žáci mohou vypůjčit domů na jeden měsíc. Knihovna také poskytuje knihy různých žánrů pro mimočítankovou četbu v hodinách českého jazyka.

Pro žáky školní družiny byla připravena první, úvodní hodina, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Nyní již ví jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, znají řazení knih, důležitá pravidla jak se v knihovně chovat a jak správně se chovat ke knihám. 

Hned při této první návštěvě školní knihovny si některé děti zapůjčily své první knihy. 

Školní knihovna si pro děti ze školní družiny chystá i další programy, na které se společně všichni moc těšíme a věříme, že si je užijeme stejně jako první návštěvu.