Koloběh vody v přírodě – 3D Modely žáků III. B

Koloběh vody v přírodě – 3D Modely žáků III. B

Žáci 3.B v hodinách prvouky v průběhu února a března probírali neživou přírodu a koloběh vody. Aby žáci prakticky ukázali, co se naučili, a ještě si vědomosti upevnili, vytvořily skupinové 3D projekty, do kterých se promítla i jejich fantazie. Žákům se podařilo téma zpracovat do krásných modelů s použitím různých materiálů a svých znalostí. Všichni hodnotili tuto činnost velmi kladně, práce je bavila a své dílo dokázala většina i odprezentovat. Jejich kreativita přesáhla i zadané téma, a to například funkční reakcí vytvořené sopky. Každá skupina něčím zaujala. Některé modely byly obzvlášť výtvarně poutavé, Jindy skupina zaujala pěknou prezentací. Modely jsou zachyceny ve fotografiích.

Mgr. Alexandra Malá, třídní učitelka 3.B