Kolotoč učitelů v Mohylce

Kolotoč učitelů v Mohylce

Především kvůli prvňáčkům, ale také kvůli žákům, kteří do Mohylky nastupují v průběhu školního roku, se v ZŠ Mohylová každoročně koná akce nazvaná „Kolotoč učitelů“. Její myšlenkou je seznámení žáků školy s pedagogickým sborem, aby měli žáci přehled o tom, který pedagog učí jaký předmět, třídu nebo jak se jmenuje celým jménem on i jeho asistent.

Kolotočem se tato akce nazývá proto, že během jednoho dopoledne se vystřídají všichni zaměstnanci školy ve všech třídách. Pro žáky každé třídy si učitelé připraví desetiminutový program přizpůsobený jejich věku. Například v prvních třídách čtou pohádky, ve druhých třídách mají děti poznat pohádku podle jejího úryvku, ve třetích třídách doplňují děti rýmy do jednoduchých veršů, ve čtvrtých a pátých třídách hádají odpovědi na hádanky… Někteří pedagogové si připravili zábavnou práci ve skupinkách, jiní přivedli canisterapeutické psy. Dětem se líbila pestrá nabídka připravených činností a tento neobyčejný školní den si dosyta užily.

Díky této akci si mohou být žáci v Mohylce jistí, že lidé, které na chodbách školy potkávají do školy patří a nejedná se o náhodné anonymní návštěvníky.