Komu se nelení, tomu se zelení

Komu se nelení, tomu se zelení

     I přes komplikované období máme z Klausovky pozitivní zprávy. Díky Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hlavního města Prahy se nám daří zkultivovat okolí naší školy. 
     V současné době zahradní firma Kaorigarden osazuje rostlinami mírně svažitý pozemek mezi školní kuchyní a ochrannou betonovou zdí v areálu školy, kam již zaměstnanci školy a žáci 8. a 9. ročníků vysadili na podzim 2019 ambroně. Ambroň je strom původem ze subtropického a tropického podnebného pásu. Doufáme tedy, že se mu bude na Klausovce dařit. Všechny vysazené stromy k naší velké radosti úspěšně zakořenily a na jaře se opět zazelenaly včetně lípy, která našla své místo v prostoru pod školní jídelnou.
     Souběžně se zahradnickými pracemi firma umísťuje v prostoru mezi školou a zahradním domkem dřevěné truhlíky a kaskádové záhony, které budou sloužit pro pěstování nejrůznějších druhů bylin – užitkových i okrasných a také ovoce a zeleniny. Toto zahradní zákoutí bude sloužit žákům a učitelům k poznávání a pozorování rostlin. A protože má člověk poznávat všemi smysly, budeme se nejen koukat…
     Doufáme, že nám příroda za naší každodenní asistence pomůže. 
 
lípa pod betonovou zdí truhlíky pod betonovou zdí