Královská hostina ve Sluníčku

Královská hostina ve Sluníčku

Musíme se s Vámi podělit o to, co jsme v naší školce zažili. V polovině listopadu nám přišel dopis od krále Ferdinanda I. (řečeného moudrého a spravedlivého), ve kterém nám nabídl možnost zúčastnit se královské hostiny. Pozvánku na královskou hostinu jsme si ovšem museli zasloužit. Nejdříve jsme museli splnit různé královské úkoly (např. nakrmit zvířata z královských stájí a chlévů, vyrobit si prostírání, vyrobit výzdobu do královské síně, naučit se královský tanec, zúčastnit se rytířských soubojů), ale především jsme se museli naučit chovat se slušně u stolu a jíst příborem. Pozvánku se nám podařilo získat. Královský palác jsme sice kvůli koronavirové pandemii nemohli navštívit, ale čekalo nás skutečně královské překvapení – král přijel za námi do školky! Hostina byla velkolepá a všichni jsme si ji moc užili!