Lednové aktivity v ŠD

Lednové aktivity v ŠD

Lednové aktivity

Zimo, kde jsi? Tuto otázku si často děti kladly ve školní družině. Těšily se, jak se po vyučování vyřádí na sněhu. Přestože se snažily přivolat sníh tvořením velkých i menších papírových sněhuláků, rampouchů z odpadového materiálu a vystřihováním vloček, pořádné ladovské zimy se nedočkaly. Nemalou radost jim však udělala alespoň skromná sněhová nadílka, která je zlákala k zimním hrám, k pozorování a porovnávání velikosti lidských a zvířecích stop, k vyhledávání různých tvarů a postav v rozbředlém sněhu. Vše probíhalo v Centrálním parku, který i v tomto ročním období denně využíváme ke sportování, k pohybovým hrám, k vycházkám spojených s pozorováním změn v přírodě, k orientaci v okolí školy a k procvičování učiva formou her s využitím nalezených přírodnin a kamínků.


Ani ve třídě nechyběly různorodé činnosti. Tříkrálový projektový týden i s vtipným kvízem, zpěv, tanec, hádanky, drobné hry, individuální i kolektivní rozhovory, individuální četba z různých knih a ze Slabikáře, počítání, zábavné procvičování geometrických tvarů formou soutěže, ke které se jim hodily plácačky na mouchy. Po obědě si děti vyslechnou pohádku z knihy, kterou si samy k četbě vybraly, domýšlí pokračování a závěr čteného textu, poučují se z něj, na stejné téma kreslí, modelují a tvoří dle vlastní fantazie, aby byla co nejvíce rozvíjena kreativita a podpořeno samostatné rozhodování. V rámci upevňování zdraví a rozvoje pohybových dovedností pravidelně zařazujeme  pohybové aktivity, a to i s netradičními pomůckami. Před odchodem z družiny dbáme vždy na úklid. I ten nám jde velice dobře.

J. Francová, ZŠ s RVJ Bronzová