Les v Mohylce

Les v Mohylce

V prvním listopadovém týdnu se zaměstnanci ZŠ Mohylová již podruhé zúčastnili semináře Les ve škole. Letošní návštěva lektorů navázala na loňské představení programu Les ve škole. Tento program vede pedagogy a vychovatele k tomu, aby děti učili v přírodním prostředí – a to pomocí jejich vlastních prožitků a pozorování.

Tentokrát se školitelé zajímali o to, jak se Mohylka do programu zapojila, jaké metody se při práci s dětmi ve školní družině využívají, ptali se na reakce dětí a na uvedení mnohých nápadů z teorie do praxe. Nadšeně si prohlédli školní zahradu, která disponuje mnoha přírodními prvky a různým vybavením, díky kterému mohou děti společně s paní vychovatelkami využívat skvělé nápady programu Les ve škole.