Letní EDUKEMPy s DDM Stodůlky

Letní EDUKEMPy s DDM Stodůlky

Poslední týden v červenci proběhly na FZŠ Trávníčkova pod hlavičkou DDM Stodůlky dva letní EDUKEMPy, kterých se zúčastnilo přes 30 dětí. Aktivity zaměřené na komunikaci, kooperaci a praktické využití teoretických znalostí nabytých během školního roku se prolínaly celým týdnem.

Děti soutěžily v týmech, poznávaly nová místa i sebe navzájem. Zažily školu v jiném „kabátku“ a vyzkoušely si bezpočet zajímavých výzev. Nechyběly soutěže, tradiční i bláznivé, prozkoumávání nových míst v Praze (jakými jsou například chuchelský Zookoutek, park Gutovka nebo Muzeum fantastických iluzí). 

Celý týden se nesl ve velmi příjemné, přátelské a sdílné atmosféře a byl zakončen společným zhodnocením, udílením diplomů, medailí a jiných cen. 

Děti i lektoři, kterými byli pedagogičtí pracovníci školy, si celý týden náležitě užili. Přispělo k tomu nejen hezké letní počasí, ale také skvělá organizace pracovníků DDM Stodůlky.                                                      Mgr. I. Žďárská