Live Classes na ZŠ Mládí

Live Classes na ZŠ Mládí

Skupina žáků ze VII. A se v rámci výuky angličtiny přihlásila do unikátního projektu, který připravilo vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC, tzv. „Live Classes“. Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy z celého světa přes internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími 12 školami krátké video a odpovídat na otázky, které Michael Brand, jejich „virtuální“ učitel zadával. Z České republiky se projektu účastnily kromě naší školy ještě další dvě – jedna z Ústí na Labem a druhá z Jihlavy. Poznali jsme školu z Polska, jednu školu ze Slovenska, dvě školy z Chorvatska, dvě ukrajinské školy, dvě ruské školy a jednu školu ze Srbska.

Michael Brand dával příležitost reagovat a odpovídat na otázky postupně všem školám. Bylo zajímavé pozorovat, jak se jednotliví žáci zbavují ostychu a postupně stále suverénněji odpovídají na mikrofon.

V závěru hodiny jsme byli propojeni se školou v Rusku. I přes občasný výpadek zvuku si žáci mohli navzájem popovídat o svých školách, získat odpovědi na připravené otázky a došlo i na bezprostřední reakce. Všechny zúčastněné překvapilo, jak děti z jiných škol umí dobře mluvit anglicky a jak snadné je domluvit se navzájem v tomto jazyce.

To nejlepší nás teprve čekalo: všichni žáci, kteří se hodiny zúčastnili, dostali certifikát o účasti. Naše škola také získala certifikát. Už se těšíme na další zajímavou hodinu.