Malý a Velký pohár (soutěže MŠMT) – přespolní běh

Malý a Velký pohár (soutěže MŠMT) – přespolní běh

Na pondělí 18. 9. 2023 připadlo zahájení sportovních soutěží mezi školami na Praze 13, které se pořádají za podpory AŠSK, MŠMT a městské části Prahy 13. Právě díky podpoře městské části Prahy 13 mohou žáci a žákyně základních škol soutěžit v Malém a Velkém poháru. Malý pohár je určen pro žáky a žákyně I. stupně základních škol a jeho patronkou je místostarostka Městské části Prahy 13 RNDr. Marcela PlesníkováVelký pohár je určen pro studenty a studentky II. stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií, jehož patronem je starosta Městské části Prahy 13 Ing. David Vodrážka

Prvním sportem, jehož výsledek s2023 e počítá do soutěže o Malý a Velký pohár, byl přespolní běh. Na poli za ZŠ Klausovou se sešla téměř třístovka závodníků, ktera v šesti různých kategoriích chtěla bojovat nejen o poháry v rámci týmové soutěže škol, ale nově byly připravené medaile i pro tři nejlepší jednotlivce v každém běhu. V rámci týmové soutěže se sčítalo umístění čtyř závodníků z každé školy. Pravidla byla jednoduchá – škola s nejnižším součtem umístění vyhrává!

V prvních dvou bězích běželi chlapci a děvčata ze 4. a 5. tříd. Pro některé z nich to byla vůbec první zkušenost se soutěžemi MŠMT. Nervozitu ale museli hodit rychle za hlavu, aby se mohli plně koncentrovat na svůj výkon.

Děti, žáci, žákyně, studenti i studentky předváděli výkony na hranici a za hranicí svých možností. Někteří odběhli celou délku závodu v tempu a ještě by si rádi pár stovek metrů přidali, jiní doběhli do cíle a padli na zem, aby se mohli vydýchat, další měnili běh v chůzi a obráceně. To ale nemění nic na tom, že přede všemi musíme jenom smeknout!
Výsledky naleznete na stránkách www.ddmstodulky.cz.

Michael Mácha a Zuzana Strnadová, koordinátoři sportovních soutěží DDM Stodůlky