MAP CHYSTÁ WEBINÁŘE

MAP CHYSTÁ WEBINÁŘE

V posledním roce MAP II se musíme vyrovnávat s nestandardní situací, kterou nám připravila epidemie koronaviru. Místo oblíbených workshopů pro rodiče i pedagogy jsme připravili šest webinářů na téma DISTANČNÍ VÝUKA. Vzhledem k tomu, že tato forma výuky je od září povinná a některé školy se k ní již byly nuceny na čas vrátit, chceme přinést tipy a návody, jak se co nejlépe vyrovnat se vzniklou situací. Webináře, určené pro rodiče i pedagogy základních a mateřských škol, pro začátečníky i pokročilé, budou přinášet možnosti, jak vzdělávat, komunikovat, hodnotit, zadávat úkoly, získávat zpětnou vazbu apod. Hodinové webináře proběhnou od 12. 10. do 23. 11. 2020 a každý bude zakončen diskusí. Odkazy získají ředitelé škol s pozvánkou.

Věříme, že se akce setkají s nemalým zájmem.

                                           Mgr. Marcela Fuglíková, odborný garant Podpory znalostních kapacit