MAP III – 3. zasedání řídícího výboru

MAP III – 3. zasedání řídícího výboru

Dne 13. 6. 2022 se sešel Řídící výbor k projektu MAP III v prostorách MČ Praha 13. Realizační tým podal informace o harmonogramu zpracování MAP, o současných úkolech a termínech prací souvisejících s aktivitami projektu. Dále informovali o způsobu komunikace s realizačním týmem v rámci projektu pomocí webových stránek MAP, emailu, MS Teams a Office 365. Ing. Lenka Weignerová informovala o popisu potřeb škol.  

Na schůzce vystoupili hosté Mgr. MgA. Petra Martinovská, která představila programy pro MŠ organizované projektem IKAP. Dále vystoupil Mgr. Filip Kuchař s aktivitami projektu KAP a PedF UK. Hosté poskytli prezentace, které budou předány aktérům v území a budou k dispozici na webu a facebooku projektu MAP III.  

Prezentace ze schůzky jsou ke stažení k dispozici zde: