Matematické dílny

Matematické dílny

Ve čtvrtek 9. 5. 2024 jsme se 3. A a 3. D objevovali různá prostředí Hejného matematiky při společných dílnách na školní zahradě. Děti se věnovaly jak práci s pomůckami, tak logickému myšlení či prostorové orientaci. Všechny děti pracovaly ve skupinách a rozvíjely tak komunikaci a spolupráci. Při reflexi měla tato naše akce velký úspěch a rádi bychom ji opět zopakovali. 
Mgr. Lucie Kroupová, TU 3. A