Matematický klokan

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž vytvořená podle vzoru soutěže konané v 80.letech v Austrálii.

1. ročník se v Evropě konal r.1991 ve Francii a dnes je do soutěže zapojeno na 60 zemí z celého světa. Soutěž probíhá v celkem 6 kategoriích:

Na ZŠ to jsou 4 kategorie:      2.-3.ročník – CVRČEK                                       Na SŠ 2 kategorie:            1.-2. ročník – JUNIOR

                                                4.-5. ročník – KLOKÁNEK                                                                          3.-4. ročník – STUDENT

                                                6.-7. ročník – BENJAMÍN

                                                8.-9. ročník – KADET

Na naší základní škole se do soutěže zapojují naší žáci každoročně od roku 2007 (kromě „covidového“ roku 2020). Letošní účast byla v počtu celkem 428 žáků!

Soutěž má vždy otázky trojí obtížnosti (3, 4 a 5 bodů), přičemž maximálně lze získat 120 bodů (Cvrčci 90 b.).

A jaké máme za ZŠ Mládí letos vítěze?

CVRČEK –  Václav Dvořák ze 3. B (80b.)

KLOKÁNEK – Beata Kašprišin z 5. C (107 b.)

BENJAMÍN – Benjamín Chobor ze 6. A (89 b.)

KADET – Marek Setikovský z 9. B (98 b.) – Marek měl 2. nejlepší výsledek v historii KLOKANŮ  na ZŠ Mládí !

Všem moc gratulujeme a děkujeme za organizaci p. uč. Stuchlíkové a i všem ostatním vyučujícím matematiky a třídním učitelkám na 1. stupni.