Matematický klokan

Matematický klokan

Soutěž Matematický klokan má na naší škole již dlouhou tradici. V letošním školním roce se do klání zapojilo celkem 609 žáků 2. – 9. tříd a díky rychlosti organizátorů i 13 ukrajinských spolužáků, kteří si mohli poměřit svoje schopnosti mezi sebou v ukrajinské verzi této soutěže.

Podobně jako v minulých letech nám i letos udělaly výsledky žáků velkou radost. V kategorii Cvrček (2.- 3. třídy) se podařilo žáku z 2.C získat plný počet bodů. V kategorii Klokánek (4. – 5. třídy) dosáhla žákyně z    5. A  na 115 ze 120 bodů. V kategoriích na 2. stupni se řada žáků dostala nad 100 bodů a svými výsledky se nenechali mladšími spolužáky nijak zahanbit.