Matematický proud 2023

Matematický proud 2023

Naše družstvo Chlupíci se 5. 10. 2023 již tradičně zúčastnilo soutěže Matematický proud a obsadilo krásné 8. místo.

Prvostupňové ROzumové Utkání Družstev je matematická soutěž určená pro čtyřčlenné týmy žáků 3., 4. a 5. ročníku základních škol, které sídlí na území hlavního města Prahy. Soutěžící týmy postupně společně řeší sérii matematických a logických úloh, za správná řešení získávají body a také indicie potřebné ke strategické hře. Celkové hodnocení soutěže je pak součtem bodů získaných za vyřešené úlohy a bodů získaných ve hře.
 
Všem členům družstva ze 3. – 5. třídy děkujeme za skvělou reprezentaci školy.