Mateřská škola Ovčí Hájek se i letos aktivně zapojí do Noci s Andersenem

Mateřská škola Ovčí Hájek se i letos aktivně zapojí do Noci s Andersenem

Mateřská škola Ovčí Hájek 2177 se i letos aktivně zapojí do Noci s Andersenem. Tato noc je 29.3.2019, kdy děti budou spát ve své mateřské škole a budou jim přečteny pohádky např. O Malence, Ošklivé kačátko a nebo Princezna na hrášku. A právě tyto pohádky jsou letošním tématem  čarovné pohádkové noci. První téma se nazývá Andersen známý -neznámý a druhé téma se zaměřuje na 70. výročí nakladatelství Albatros. Tento námět přímo vybízí k tomu, abychom  dětem připomněli některé z kmenových autorů nakladatelství, ať už to bude Eduard Petiška (1924), František Nepil (1929), Ester Stará (1969), Marka Míková (1959 … Mimo jiné naše mateřská škola se nebude knihou zabývat pouze jeden den, ale celý týden bude mít program zaměřený na knihu. Navštívíme místní knihovny, kde je připravený interaktivní program, děti si budou nosit své oblíbené knihy, které budeme společně číst  a pokřtíme náš strom na zahradě a tím se stane čarovným stromem Noci s Andersenem. Celý tento vyjímečný program zakončíme s rodiči a dětmi v sobotu 30.3.2019 společným odemykáním naší zahrady. Zahradu probudíme za zimního spánku a připravíme ji na naše jarní hraní. Ale protože si moc vážíme společných chvil, tak celou atmosféru zpříjemní pan Aleš Peterka-místní řezník ze řeznictví Masology, který nám poskytne jako sponzorský dar něco na gril. Všichni z mateřské školy Ovčí Hájek 2177 se těšíme na celý týden a sobotu strávenou s dětmi a rodiči na naší zahradě.