Mateřská škola Večerníček slavila 40.výročí otevření

Mateřská škola Večerníček slavila 40.výročí otevření

Koncem sedmdesátých let se začalo v příměstské části Prahy stavět sídliště a k něm i občanská vybavenost. Tak byla postavena i naše  mateřská škola a slavnostně uvedena do provozu 30. září 1983. V letošním roce jsme tedy oslavili své čtyřicátiny.

Původně byla plánovaná jako čtyřtřídní MŠ  s kapacitou pro 120 dětí. Velmi brzy se však ukázalo, že kapacita školky nestačí, proto byly otevřeny další 2 třídy. O děti se v té době staralo 18 zaměstnankyň a do dnes jí prošlo okolo 2 500 dětí.  

Čas plynul, doba se měnila a s ní i naše školka. Z důvodu pracovně vytížených rodičů, kteří neměli babičku na hlídání, nabídla mateřská škola od září 1997 novou službu. Otevřela třídu s celotýdenním a prodlouženým pobytem. Otevřením této třídy dostala mateřská škola i své jméno Večerníček.

Během těch 40 let jsme absolvovali  mnoho kulturních, sportovních i společenských akcí, škol v přírodě i výletů. Velkou proměnou prošlo vybavení interiéru školy a v loňském roce i zahrada.  Vše jsme završili ve čtvrtek 21. září zahradní slavností. Pogratulovat nám přišla i paní místostarostka Marcela Plesníková, prohlédla si výstavu fotografií, dětských prací, školu i přírodní zahradu.  Naši skvělí rodiče napekli dobrůtky, které byly hitem v 80 letech a odpoledne nám zpříjemnilo vystoupení Vandy a Standy. Čtyřicátiny jsme si tedy náležitě užili.

Všem děkujeme.  Všichni víme, že na pobyt v mateřské škole dítě často vzpomíná i po letech, proto se snažíme, aby čas, který u nás děti prožily, byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i dalšího vzdělávání.