Mateřské školy na Klausovce

Mateřské školy na Klausovce

Mateřské školy u nás

Po dvou letech jsme opět mohli navázat na tradiční návštěvy předškolních dětí z okolních mateřských škol. Všechny pozvané školky přišly moc rády. Děti a paní učitelky si prohlédly budovu prvního stupně, která je nyní nově vymalovaná a vyzdobená. Viděly i výuku v 1. a 2. třídách, vyzkoušely si sezení v lavicích, se školními dětmi společně pracovaly na interaktivních tabulích při hodinách ČJ a matematiky.

Většina dětí přišla také následně k zápisu do1. třídy, a tak možnost prohlédnout si školu zblízka, byla pro ně velmi důležitá. A paní učitelky z mateřských škol zase mohly vidět své bývalé děti z mateřinek jako prvňáčky nebo druháčky při školní výuce. Setkání se vydařila a dětem se moc líbila.