Metaculture

Metaculture

V rámci evropského projektu pod záštitou EU pro evropské strukturální a investiční fondy se třída 7. C dne 22. 11. 2021 zúčastnila besedy METACULTURE. Hlavním cílem bylo seznámit žáky s předsudky a s tím, jak fungují.  Žáci si v rámci semináře na základě různých aktivit (nálepkování, tečkování, scénky: jak zareagovat ve společnosti apod.) vyzkoušeli, jak si lidé ve společnosti utvářejí názor na druhé, jak jiné lidi hodnotí a vytváří si tak někdy nejrůznější předsudky. Žáci se snažili pojmenovat své pocity a zkušenosti.  Při diskuzi došli k závěru a poznání, jaké negativní důsledky může jednání na základě předsudků mít na člověka, jeho psychiku a celkové zdraví.
Žáci a žákyně 7. C, třídní učitel Pavel Vít a paní asistentka Janka Dovčiaková