Metoda Learning Stories

Metoda Learning Stories

Již druhým rokem ve Sluníčku předáváme našim předškolákům tzv. Learning Stories, nebo-li příběhy o učení. Jedná se o metodu formativního hodnocení (tedy hodnocení, které se zaměřuje na  individuální pokrok dítěte v procesu učení  a poskytování zpětné vazby dítěti o jeho učení), která je v České republice zatím málo rozšířená. Metoda Learning Stories vznikla v 90. letech 20. století na Novém Zélandu a je hojně používaná například v Německu, ve Švýcarsku nebo v Anglii.

Výchozím bodem v metodě je pozorování dítěte v každodenních situacích. Na základě pozorování volné hry dítěte si učitel všímá, jaké jsou aktuální zájmy dítěte a jaké strategie uplatňuje v procesu učení. Nad zaznamenanými pozorováními pak diskutuje s dalšími pedagogy v týmu. Cílem je najít propojení s dosavadním rozvojem dítěte a domluvit se v týmu, jak je možné dítě podpořit v dalším rozvoji.

Učitel napíše dítěti dopis o pozorované situaci.  Předání dopisu dítěti je součástí třídních rituálů. Dopis je vlastnictvím dítěte a odnáší si ho domů. Rodiče pak mohou učitelům poskytnout cennou zpětnou vazbu o tom, jak dítě na dopis reagovalo v domácím prostředí i svůj vlastní pohled na dopis. Dopisy tak otevírají další cestu ke komunikaci a spolupráci mezi školou a rodinou.