Mezinárodní den matematiky

Mezinárodní den matematiky

Ve čtvrtek 14. 3. měli naši předškoláci možnost zažít Mezinárodní den matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Studenti bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy si pro ně připravili řadu matematických úkolů na úrovni odpovídající dovednostem předškoláků.

Děti získaly bod za každý úkol, do kterého se s pomocí studentů pustily. Na konci dostali všichni matematický diplom. Dalším velkým lákadlem pro děti bylo, že konečně navštívily školu, do které občas chodí jejich vlastní paní učitelky. Den matematiky byl skvělým příkladem propojení teorie  s praxí (jak pro děti, tak pro studenty).