Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy

Je důležité, aby děti vnímaly svět všemi smysly. Geometrický tvary se nemusí vyučovat jen v matematice. Lze je využít třeba i při výtvarné výchově. Nabízíme Vám malou ochutnávku práce žáků ze IV. A.