Minigolf v Kotvě

Minigolf v Kotvě

9. 3. měli žáci z oddělení školní družiny 1. B a 1. C možnost vyzkoušet si základy minigolfu a zúčastnit se golfového turnaje. Potrénovali tak zručnost, trpělivost a soustředění, které k této hře patří. Navíc vše odehráli pod dohledem zkušeného trenéra, který je seznámil s pravidly golfu a po celou dobu turnaje dohlížel na jejich dodržování a děti motivoval k lepším výkonům. Vyvrcholením tohoto golfového odpoledne byla soutěž o pytlík bonbónů, a i zde byli žáci nakonec úspěšní, a tak se dočkali za své výkony sladké odměny.

Za ŠD Petra Hřivnová