Mohylka se těší na nový začátek

Mohylka se těší na nový začátek

Rádi bychom za ZŠ Mohylová poděkovali všem, kteří nám i letos zachovali přízeň.

Byl to neobvyklý a nelehký rok, ale snažili jsme se udělat maximum pro to, aby dopad vládních opatření, omezení, příkazů a zákazů co nejméně ovlivnil úroveň vzdělanosti žáků naší školy. Při jarním uzavření škol jsme se do distanční výuky vrhli naplno po hlavě a snažili jsme se nové situaci přizpůsobit co nejlépe. Při podzimní výuce na dálku jsme již věděli, co nás čeká, byli jsme připraveni a díky tomu vše fungovalo bez sebemenších komplikací. Veliké poděkování patří celému pedagogickému sboru a samozřejmě i ostatním zaměstnancům školy, bez kterých by chod školy za jakékoliv situace nemohl být tak bezproblémový.

Všem Vám přejeme, abyste si užili klidné svátky v kruhu svých nejbližších a abyste si odpočinuli od všech stresů minulých týdnů a měsíců. Do nového roku je nejdůležitější zdraví a také štěstí, proto Vám obojího posíláme plnou náruč. Kéž se rok 2021 vydaří lépe, než ten, který se již chýlí ke svému konci.

Krásné Vánoce, šťastný nový rok a těšíme se s Vámi ve zdraví na viděnou!