Mohylka si připomněla 17. listopad

Mohylka si připomněla 17. listopad

K příležitosti 30. výročí Sametové revoluce uspořádali pedagogové ZŠ Mohylová pro žáky 5. tříd osvětovou a vzpomínkovou akci. Žáci se nejdříve měli zeptat rodičů, prarodičů či jiných pamětníků, jak na 17. listopad 1989 vzpomínají, o co vlastně šlo a co znamenal tento den pro naši zemi v následujících letech. Pro větší názornost a lepší představu dětí bylo možné si v týdnu od 11. 11. na nástěnce ve společenské místnosti prohlédnout hlavní symboly 17. listopadu 1989.

V pátek 15. 11., kdy se vzpomínková akce konala, pohovořily třídní paní učitelky se svými páťáky o událostech, symbolech, osobnostech apod., které se k 17. 11. 1989 přímo vztahují, souvisí s tímto datem nebo jej symbolizují. Po této debatě se sešly obě páté třídy ve společenské místnosti, kde jim byl promítnut vzpomínkový dokument s autentickými záběry a vzpomínkami zúčastněných lidí. Po skončení dokumentu rozdaly paní učitelky žákům text písně Modlitba pro Martu, kterou si pak všichni společně zazpívali.

Záměrem celé akce bylo dětem dostatečně objasnit a připomenout, o jak důležitou událost se v roce 1989 jednalo. Z reakcí žáků lze usuzovat, že se to pedagogům v Mohylce podařilo.