Mohylka učí na dálku

Mohylka učí na dálku

Před více než šesti týdny se vše změnilo. Změna přišla neočekávaně a zasáhla snad každého v naší zemi. Jak se k této situaci postavila ZŠ Mohylová? Jak její žáci pokračují ve svém vzdělávání i přes uzavření školy? Jsou spolužáci při stávajících bezpečnostních opatřeních stále v kontaktu? Nejen na tyto otázky se budeme snažit odpovědět. 

Pedagogický sbor Mohylky měl po uzavření školy jen pár dnů na to, aby se rozkoukal v možnostech výuky na dálku a aby zvolil takový její způsob, který by nejvíce vyhovoval potřebám učitelů, dětí, ale zároveň i jejich rodičů. Mezitím pokračovaly paní učitelky ve výuce alespoň zadáváním úkolů dětem formou e-mailů.  

Po prozkoumání široké nabídky možností online výuky si Mohylka vybrala aplikaci Teams, která je součástí balíčku Microsoft Office 365. Výhodu „Teamsů“ (jak jsme jim v Mohylce začali říkat) viděla Mohylka v jejich přehlednosti, v možnostech, funkcích a v příjemném uživatelském prostředí. To, že to byl krok správným směrem, poznali učitelé opravdu záhy, kdyžTeamsy“ začali využívat všichni žáci školy.  

Nejprve se sestavily týmy podle tříd, dále podle cizích jazyků, pak učitelé spolu s dětmi vyzkoušeli kouzlo tamních chatůpřímých psaných rozhovorů. Ty mohou probíhat jak mezi dvěma uživateli, tak i mezi celým týmem (třída, skupina). Když jsme po krátkém čase prolomili i ledy videohovorů, zavládlo mezi dětmi obrovské nadšení. Žáci díky nim mohou vidět své kamarády, paní učitelku i asistentku, mohou si sdělovat zážitky a společně trávit čas, aniž by se osobně potkali.  

Po pár dnech se z povídacích videohovorů staly i videohovory výukové. Paní učitelky diktují touto formou dětem diktáty, vysvětlují domácí úkoly, zodpovídají dotazy k učivu apod. Ti žáci, kteří zrovna nemohou být při videohovoru online, mají možnost pustit si ho celý ze záznamu. Je tak zaručeno, že žádnému žáčkovi neunikne ani jedna informace z online výuky 

Vzhledem k tomu, že tuto formu vyučování na dálku využívají takřka všichni žáci 1. až 5. tříd, považujeme ji za vhodně zvolenou, úspěšnou a oblíbenou. Jsme velice rádi, že děti nepřicházejí o důležité informace a že díky tomuto způsobu setkávání mohou být v neustálém kontaktu.