Motýlek slaví 40 let

Motýlek slaví 40 let

Mateřská škola Motýlek ve čtvrtek 22. 6. 2023 uspořádala Zahradní slavnost, na které paní ředitelka za asistence třídních učitelek slavnostně pasovala předškoláky do řad školáků.

Děti při slavnostním aktu obdržely šerpu na počest uvedení do stavu školáka a každý dostal malý dárek v podobě knihy s věnováním a ročenku s fotografiemi všech svých kamarádů a

učitelek, které je s láskou a pílí připravovaly na vstup do základní školy.

Tento den nebyl výjimečný jen touto událostí, mateřská škola si totiž v tomto roce připomíná čtyřicet let od svého založení.

Na tuto mimořádnou akci škola pozvala nejen představitele MČ Praha 13, z nichž někteří pozvání přijali, ale především ty, kteří školu zakládali a ve škole v minulosti pracovali.

Akci svým programem doprovázel klaun Cucíno, tak o zábavu nebyla nouze.

Mateřská škola překonala mnoho bouří, a dokonce jí minula i ta ohlášená meteorologická, a tak se může pyšnit mnoha spokojenými dětmi z nichž jsou dnes úspěšní dospělí lidé, kteří do

této mateřské školy posílají své děti.

Od městské části naše mateřská škola obdržela finanční dar, za který je velmi vděčná a bude využita ke zlepšení vzdělávání dětí. Mnohokrát děkujeme.

Co si více přát, ať mateřská škola i nadále vzkvétá a vychovává jen samé spokojené a úspěšné děti, tak jak je tomu doposud.

Kateřina Páralová