MŠ Píšťalka připravila v únoru netradiční dílničku pro rodiče a jejich ratolesti.

MŠ Píšťalka připravila v únoru netradiční dílničku pro rodiče a jejich ratolesti.

V naší mateřské škole jsme ve středu, dne 26.2.2020 uspořádali dílničku k diagnostice dětí od 3 do 7 let. Ve třídě „Cvrčků“ byla dílnička zaměřena na menší děti, tzn.: ve věku 3 – 5 let. Ve třídě „Ptáčků“ si naše paní učitelky připravily dílničku pro předškolní děti, tzn.: ve věku 6 -7 let.

Rodiče, kteří nás přišli s dětmi navštívit, si mohli vyzkoušet několik oblastí. První byla hrubá motorika, druhou oblastí byla čtenářská pregramotnost a grafomotorika, třetí oblastí jsme přiblížili matematickou pregramotnost, vnímání zrakové a prostorové a tou poslední, čtvrtou oblastí byla logopedická prevence, sluchové vnímání a zaměření na představivost, myšlení a řeč dětí předškolního věku. Důležitou součástí programu bylo také rozšiřování slovní zásoby. Rodiče si s dětmi mohli vyzkoušet hry, pomůcky a metody, kterými se tyto oblasti diagnostikují a prohlubují, aby naše děti měly vstup do školy co nejjednodušší.