„Můj nový telefon“ – prevence v MŠ PALETKA“

„Můj nový telefon“ – prevence v MŠ PALETKA“

          V měsíci březnu proběhl v naší mateřské škole preventivní program zaměřený na téma závislosti na technologiích a příliš časté hraní mobilních her. Hlavní náplní tohoto programu bylo maňáskové představení, proložené pohybovou hrou na odreagování. Následná diskuse zaměřená na úskalí hrozícího nebezpečí závislosti na hraní her děti velmi zaujala a nás velmi překvapilo, jak se v této problematice děti orientují.