Ve čtvrtek 13. 6. 2019 jsme v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 uspořádali Multikulturní odpoledne v MŠ Mezi Školami, financované z prostředků EU. Pod vedením šesti lektorek z různých zemí (např. z Ukrajiny, Vietnamu) si rodiče i děti mohli vyzkoušet pohybové hry, zajímavé jazykové aktivity, poznávací společenské hry nebo vědomostní kvízy. A tak se třeba všichni dozvěděli, že pes v různých koutech naší Země štěká jinak, tedy že lidé zvuky jinak slyší.  Setkání bylo velmi příjemné, nechybělo ani občerstvení, které všichni ve stínu zahrady velmi ocenili. Všem organizátorům patří velký dík.

                                                                                                                                     Marcela Fuglíková