Multikulturní projektový den pro čtvrťáky

Multikulturní projektový den pro čtvrťáky

I děti ze 4. ročníku měly na FZŠ prof. O. Chlupa možnost prožít multikulturní projektové dny, tentokrát s názvem Náš kamarád Dezi. Hlavní myšlenkou projektového dne byla, že to, co pro Čechy může být běžné, může být pro jinou kulturu zvláštní a naopak.
Průvodcem byl Dezi, kamarád z Pobřeží slonoviny, který má trochu jiné kulturní zvyklosti než my Češi. Žáci  spolu s třídními učitelkami a paní Vladimírou Strculovou – Procházkovou, odbornicí na téma multikulturní výchovy, prožili den plný zajímavých aktivit. Děti poznávaly jiné kultury, hledaly společnou “multikulturní řeč”, četly, zpívaly a malovaly.
Projektový den byl realizován s prostředků projektu Výzva 49.