Multikulturní projektový den

Multikulturní projektový den

Projektový den zaměřený na multikulturní výchovu nesl název Na útěku  a čerpal inspiraci ze stejnojmenné  knihy Marka Vadas. Hlavním hrdinou knihy je malý černošský chlapec, jeho pes Alan a jeho tatínek. Chlapce pokousal pes, a proto mu tatínek poradil, že nejdůležitější, co dítě potřebuje umět, je rychle utíkat. A právě běh byl spojovacím prvkem aktivit celého projektového dne. Žáci prošli mnoho měst a zemí.
Na základě ukázek z knihy a vlastní fantazie popsali třeba město tance, město výmluv nebo zemi, ve které se nikoho nic netýká. A stejně jako chlapec nakonec našli to své místo – svůj svět. Projektový den připravila paní Vlaďka Strculová a s jednotlivými třídními učiteli 5. ročníku a postupně jej společně realizovali ve všech 5. třídách v průběhu ledna 2020. Projektové dny jsou financovány z prostředků projektu Výzva 49.