Nabídka NPI ČR – konzultace k Šablonám

Nabídka NPI ČR – konzultace k Šablonám

Šablony – termíny online konzultací na rok 2023

 

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

nabízíme Vám další online hromadné konzultace na tato témata:

 

  1. Jak na ZZoR v Šablonách III OP VVV pro MŠ a ZŠ

 

Konzultace tematicky zaměřená na ukončení projektu + doložení povinných výstupů, specifika ZZoR, praktická doporučení.

Termíny konzultací + odkazy na přihlášení zde:

Úterý, 10.1. 2023   13.00 – 15.00, lektorky: R. Krčková, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

Pátek, 10.2. 2023   10.00 – 12.00, lektorky: L. Holacká, M. Plevová- odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 9.3. 2023   13.00 – 15.00, lektorky: R. Krčková, G. Švehlová  – odkaz na přihlášení zde

– Středa, 5.4. 2023   10.00 – 12.00, lektorky:  G. Švehlová  – odkaz na přihlášení zde

 

 

  1. Žádost Šablony I pro MŠ a ZŠ z OP JAK

Online konzultace Vás provedou všemi fázemi projektu tzv. šablon. Od strategického výběru vhodných aktivit pro vaši školu či školské zařízení, přes věcný výklad jednotlivých aktivit, až po výstupy, které budete dokládat do Zpráv o realizaci projektu.

 

Nabízíme Vám konzultace zaměřené speciálně jak na proces podání projektové žádosti, tak i jak postupovat dále, když máte žádost úspěšně podanou. Při volbě termínu tak prosíme, zvažte, v jaké fázi se nyní nacházíte a která hromadná konzultace je tedy pro Vás tematicky relevantní. Bližší anotace konzultací jsou pak uvedené přímo u jednotlivých termínů akcí viz níže.

 

Vybrat si můžete z následujících termínů:

Pondělí, 9.1. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ– žádost, lektorky: M. Plevová, R. Krčková – odkaz na přihlášení zde

– Pátek, 27.1. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: L. Holacká, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

– Středa, 15.2. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: M. Plevová, G. Švehlová  – odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 9.3. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: M. Plevová, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 23.3. 2023   13.00 – 15.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: L. Holacká, R. Krčková,  – odkaz na přihlášení zde

– Úterý, 4.4. 2023   13.00 – 15.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: R. Krčková, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

– Středa, 19.4. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: M. Plevová, G. Švehlová,  – odkaz na přihlášení zde

 

  1. Realizace Šablon I pro MŠ a ZŠ z OP JAK

 

– Pátek, 13.1. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: L. Holacká, M. Plevová, – odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 16.2. 2023   13.00 – 15.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: L. Holacká, R. Krčková- odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 16.3. 2023   13.00 – 15.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: L. Holacká, R. Krčková- odkaz na přihlášení zde

– Pátek, 14.4. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: L. Holacká, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

 

Konzultacemi Vás provází naši zkušení odborníci a veškeré poskytované informace jsou plně v souladu s výkladem MŠMT.

 

Konzultace jsou realizované prostřednictvím MS Teams. Délka konzultace je cca 2 – 2,5 hodiny.

Veškeré konzultace jsou pro účastníky zdarma v rámci projektu Metodická podpora akčního plánování v území (P-AP).

Cílová skupina: širší vedení škol, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, zástupci RT KAP + další aktéři v území, kteří se podílejí na rozvoji vzdělávání. 

Přihlaste se, prosím, elektronicky prostřednictvím odkazu u jednotlivých termínů.

Pokud budete mít potíže s přihlášením, můžete využít i přihlášení prostřednictvím e-mailu: sarka.pirklova@npi.cz .

Na tento email, prosím, zašlete přihlášku ve formátu: Jméno, příjmení, organizace, e-mail, termín konzultace.

 

  1. Realizace Šablon I pro SŠ a VOŠ z OP JAK

 

Vybrat si můžete z následujících termínů:

Čtvrtek, 5.1. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro SŠ a VOŠ – žádost, lektorky: S. Baueršímová, M. Plevová – odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 12.1. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro SŠ a VOŠ – žádost, lektorky: S. Baueršímová, L. Holacká – odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 19.1. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro SŠ a VOŠ – realizace, lektorky: S. Baueršímová, L. Holacká – odkaz na přihlášení zde

– Pondělí, 27.2. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro SŠ a VOŠ – realizace, lektorky: S. Baueršímová, M. Plevová – odkaz na přihlášení zde

– Pondělí, 20.3. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro SŠ a VOŠ – realizace, lektorky: S. Baueršímová, M. Plevová – odkaz na přihlášení zde

 

  1. Žádost Šablony I pro SVČ z OP JAK
  2. Realizace Šablon I pro SVČ z OP JAK

Vybrat si můžete z následujících termínů:

– Úterý, 7.2. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro SVČ – žádost, lektorky: S. Baueršímová, M. Plevová – odkaz na přihlášení zde

– Středa, 29.3. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro SVČ – žádost, lektorky: S. Baueršímová, M. Plevová – odkaz na přihlášení zde

 

– Středa, 1.3. 2023   9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro SVČ – realizace, lektorky: S. Baueršímová, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

 

  1. Žádost Šablony I pro ZUŠ z OP JAK
  2. Realizace Šablon I pro ZUŠ z OP JAK

Vybrat si můžete z následujících termínů:

– Úterý, 24.1. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro ZUŠ – žádost, lektorky: R. Krčková, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 9.2. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro ZUŠ – žádost, lektorky: R. Krčková, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

 

– Čtvrtek, 2.2. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro ZUŠ – realizace, lektorky: R. Krčková, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde

– Čtvrtek, 30.3. 2023   10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro ZUŠ – realizace, lektorky: R. Krčková, G. Švehlová – odkaz na přihlášení zde